Tvorba
Komunita

XVIII. Ako písať úvahu

Tento článok je súčasťou série:
Ako písať: Praktické rady z teórie literatúry
Úvaha je literárny útvar, v ktorom sa autor zamýšľa nad určitým problémom, odkrýva svoje stanovisko alebo sleduje vzťahy medzi predmetmi. Hlavným cieľom je osvetliť známy problém z nového hľadiska, poukázať na jeho konkrétne aspekty a zamyslieť sa nad nimi. Pri tom autor zaujíma subjektívny postoj a prezentuje svoj vlastný názor.
Témou úvahy môžu byť osobné poznatky, veci nám známe, životné skúsenosti alebo zážitky. Narábať by sme mali najmä s aktuálnymi a predovšetkým pravdivými informáciami.
Rozdelenie
Práve vďaka rôznorodosti tém môžeme úvahu deliť do troch kategórií.

Náučná úvaha
Týka sa špeciálnej témy z určitého oboru, kedy autor poukazuje na konkrétne probléme (zväčša vedecké) a komunikuje s čitateľom prostredníctvom otázok.

Odborná úvaha
Pozícia autora je utlmená, do určitej miery sa znižuje subjektívny postoj. Stupňuje sa hodnotiaci prvok a posudzovanie na základe vymedzených kritérií.

Umelecká úvaha
Využíva sa v próze, kde sú východiskom fakty súvisiace s rozvíjaním príbehu. Uvažovať môže buď rozprávač, nemusí však vyjadrovať názor autora, alebo postavy prostredníctvom vnútorného monológu, ktorým sú často zachytené spoločenské pomery, a ktorým sú osoby charakterizované.
Umeleckú úvahu nájdeme aj v poézií, a to predovšetkým v reflexívnej lyrike, v ktorej básnik vyjadruje svoj postoj k životným, spoločenským alebo filozofickým otázkam.

Hlavné znaky
 • Subjektívny postoj: autor zaujíma svoje stanovisko, ku ktorému sa dopracuje úvahou alebo prezentuje svoje vopred určené presvedčenie. V niektorých prípadoch môže byť ponechaný tzv. otvorený koniec, kedy sa autor nerozhodne ani pre jedno východisko, vtedy úvaha zvyčajne končí v beznádeji. Subjektívny postoj je vyjadrený jednak výberom určitých faktov a jednak ich usporiadaním. Používajú sa výrazy typu: „podľa mojej mienky; ja si myslím; domnievam sa; mojím názorom je...“
 • Argumentácia: odôvodňovanie na základe faktov, príkladov a zovšeobecnenia.
 • Snaha presvedčiť čitateľa a získať ho na svoju stranu.
 • Pôsobenie na city, avšak s mierou. Priveľmi emociálne ladená úvaha znižuje svoju vecnú hodnotu.
 • Použitie citátov a pestrých výrazových prostriedkov: expresívne slová, abstraktné pojmy, frazeologizmy, opakovania, prívlastky, prídavné mená.
 • Voľnejšia kompozícia, myšlienkovo späté odseky.

Rečnícke figúry
 • Rečnícka otázka: nasleduje priama odpoveď.
 • Rozvažovacia otázka: naznačuje myšlienkový postup autora.
 • Básnická otázka: utvára miesto pre polemiku, nenasleduje po nej odpoveď.
 • Zvolacie vety: umocňujú expresivitu.

Základná kompozícia
 • Úvod: vychádza sa z istého všeobecného problému, faktov; autor uvádza dôvod písania na danú tému, uvádza základné otázky, ktorými sa chce zaoberať.
 • Jadro: autor rozvíja otázky a myšlienky, hodnotí fakty, prezentuje svoje stanovisko, argumentuje, odôvodňuje a snaží sa presvedčiť čitateľa.
 • Záver: zaujatie definitívneho stanoviska, prípadne ponechanie otvoreného záveru.

Ak si zaspomínate na študentský vek, určite sa vám vybaví, ako bola úvaha považovaná za jeden z najľahších útvarov. Študenti si často vravia, že zamyslieť sa nie je ťažké. Nie je. Ale napísať dobrú úvahu je niečo celkom odlišné. Pri písaní úvahy sa zamerajte v prvom rade na svoje osobné pocity. Píšte úprimne o vlastných názoroch, hovorte sami za seba, rozprávajte tak, ako to cítite. Z dobrej úvahy sa musí dať vyčítať osobnosť autora.
JanNDen     
30. Apríl 2007, 18: 16
Prihlás sa pre pridanie
článku medzi obľúbené.

Najnovšie články autora

Podporte nás

Ako vydať knihu

Pridaj komentár

Na pridanie komentáru nemáš dostatočné oprávnenie alebo nie si prihlásený.

Komentáre

Luis
DAkujem v mene mojho kamosa, ktory vdaka tomuto clanku dostal dobru znamku z uvahy.
22. Marec 2008, 10: 27
JanNDen     @
Tak to ma teší :)
31. Marec 2008, 16: 17
salome
je super ze niekto robi taketo veci mne to velmi pomaha v uceni :)
20. Máj 2008, 15: 47
Literatúra Básne a poézia Poviedky Pravidlá pre používateľov
Angličtina online Ako sa naučiť plynule anglicky v rekordne krátkom čase
Literárny portál Slavonica @ 2006 - 2015